transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Kariera

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Wytycz swoją ścieżkę

ArcelorMittal Poland to firma, w której ogromne znaczenie mają ludzie otwarci na wyzwania, którzy poprzez swój własny rozwój przyczyniają się do rozwoju firmy.

Nasi pracownicy są świadomi, że to od nich samych zależy osiągnięcie  poziomu profesjonalisty w danej dziedzinie. Wspieramy szczególnie tych, którzy dążą do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, tak aby podnosząc swoje kwalifikacje mogli stać się jeszcze bardziej efektywni w swojej pracy. Dzięki wdrożonemu zarządzaniu przez cele oraz systemowi oceny okresowej, pracownik wraz ze swoimi przełożonymi ma możliwość nadzorować i kontrolować swoje osiągnięcia, potrafi definiować obszary, które wymagają poprawy oraz na bieżąco weryfikuje swoje osiągnięcia. Ustalany na początku roku Indywidualny Plan Rozwoju jest podstawą nieustannego poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności oraz sprawia, że firma wraz ze swoimi pracownikami nieustannie się zmienia, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki, wdrażając nowoczesne systemy zarządzania i planowania produkcji.

 

 

Praca w ArcelorMittal Poland pozwala na transfer wiedzy między doświadczonymi pracownikami firmy a nowo zatrudnionymi osobami, pomiędzy przedstawicielami poszczególnych poziomów organizacyjnych, pomiędzy pracownikami ze wszystkich lokalizacji firmy, wreszcie, dzięki prowadzonym projektom, również transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami oddziałów Grupy ArcelorMittal Poland na całym świecie.

ArcelorMittal Poland wspiera swoich pracowników w drodze do osiągnięcia jak najlepszych wyników i satysfakcji z wykonywanej pracy poprzez szeroki wachlarz szkoleń, programy rozwojowe, wspieranie procesu podnoszenia kwalifikacji na ścieżce edukacyjnej, udział w projektach lokalnych i międzynarodowych, a także poprzez transfery wewnętrzne, dzięki czemu możliwości są wręcz nieograniczone. Nasi pracownicy maja także możliwość rozwoju kariery w zagranicznych strukturach Grupy dzięki funkcjonującemu w firmie wewnętrznemu rynkowi pracy. Oznacza to, że każdy pracownik może aplikować na ofertę złożoną w Intranecie i podjąć nowe wyzwanie pracy w innym środowisku i innej kulturze.