transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Kim jesteśmy?

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Historia

Marzec 2004 – wtedy zaczyna się nowa epoka polskiego hutnictwa. Wówczas Minister Skarbu Państwa i LNM Holdings podpisali umowę prywatyzacyjną holdingu Polskie Huty Stali (PHS). Globalny koncern stalowy Lakshmiego Mittala objął wówczas upadające polskie huty, by w ciągu kolejnych lat zrestrukturyzować je, przywrócić im płynność finansową, a dzięki inwestycjom o wartości kilku miliardów złotych, nadać polskiemu sektorowi hutniczemu nowe oblicze. Już w 2004 roku błyskawiczne działania podjęte przez LNM Holdings oraz hossa na rynku wyrobów stalowych pozwoliły firmie osiągnąć rekordowy zysk netto w wysokości 1,7 mld zł.
W dwa miesiące po prywatyzacji PHS Sąd Rejonowy w Katowicach zmienił nazwę firmy na Ispat Polska Stal, by w lutym 2005 roku, w związku z powstaniem grupy Mittal Steel, powołać do życia Mittal Steel Poland SA.

Lata 2005-2006 – okres wielkich inwestycji

czerwiec, 2006 - fuzja gigantów

Najwięksi na świecie producenci stali: Arcelor i Mittal Steel łączą się, tworząc globalną grupę ArcelorMittal.


 Do końca 2006 roku Mittal Steel Poland uruchomił trzy z czterech inwestycji strategicznych:

  • nową linię powlekania blach w Świętochłowicach,
  • zmodernizowaną walcownię walcówki w Sosnowcu
  • nową linię ciągłego odlewania stali w Dąbrowie Górniczej.

Firma zrealizowała także różnorodne projekty dodatkowe, w tym wzniosła dwie nowoczesne baterie koksownicze w Koksowni Zdzieszowice i zmodernizowała piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej.

27 lipca 2007 – punkt kulminacyjny w historii rozwoju polskiego hutnictwa
Mittal Steel Poland uruchomił w krakowskiej hucie najnowocześniejszą w Europie walcownię gorącą blach, która pozwala dostarczać wysokiej jakości produkty dla sektora motoryzacyjnego i AGD.

2 października 2007 – oficjalna zmiana nazwy
W wyniku fuzji nazwa Mittal Steel Poland została zmieniona na ArcelorMittal Poland.

Fuzja

Historia hut wchodzących w skład ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach

Huta o ponad 170 –letniej historii. Założona w 1828 r. jako "Bethlen-Falva" mogła poszczycić się najnowocześniejszymi na owe czasy urządzeniami na napęd parowy: wielkim piecem, pudlingarnią z walcownią czy żeliwiakiem...

więcej »

Dawna Huta Katowice to dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej

Huta, która w 2012 r. świętuje 40-lecie. Jakość produktów stalowych gwarantują działające w niej COSy, czyli linie ciągłego odlewania stali, natomiast poczynione inwestycje proekologiczne pozwalają np. skutecznie odzyskiwać dużą część gazu konwertorowego...

więcej »

ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie – historyczna Huta im. T. Sendzimira

Powołana do życia w 1954 r. huta w Krakowie w pierwszych latach swojego funkcjonowania produkowała zaledwie 1,5 mln ton stali rocznie.

więcej »

ArcelorMittal Poland w Sosnowcu: od walcowni Hrabia Renard

Już na początku XX wieku, dokładnie w 1902 r., powstała w Sosnowcu historyczna walcownia „Hrabia Renard”, która pod tą nazwą funkcjonowała do 1949...

więcej »

Zakład z tradycjami – Huta Królewska ArcelorMittal Poland w Chorzowie

Ponad 200 lat historii to tradycja, jaką niewiele zakładów może się pochwalić. Dawna Królewska – owszem. Od zawsze był to zresztą zakład o znaczeniu historycznym. 25 października 1802 r. miał w niej miejsce pierwszy spust surówki...

więcej »

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice-dziś ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach

Decyzję o budowie koksowni w Zdzieszowicach podjął koncern Schaffgotschów w 1929 roku. Rok później rozpoczęto budowę. Pierwszą 60-komorową baterię typu Still uruchomiono w 1932 roku, a drugą - w 1938 roku.   więcej »