transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Bezpieczeństwo i zdrowie

Zdrowie i Bezpieczeństwo w ArcelorMittal Poland

„Kwestia BHP ma fundamentalne znaczenie dla ArcelorMittal. Z tego powodu wyznaczyliśmy sobie tylko jeden cel – całkowita eliminacja wypadków. Wierzymy, że wszystkim wypadkom i chorobom zawodowym można i należy zapobiegać (…)”

Lakshmi Mittal

Polityka Zdrowia i Bezpieczeństwa ArcelorMittal nakazuje pełne zaangażowanie wszystkich zakładów Grupy na całym świecie w poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zarówno w pracy, jak i poza nią. Chcemy być najbezpieczniejszą firmą stalową na świecie. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników to wartości, które dla ArcelorMittal są priorytetem.

Naszym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym liczba wypadków będzie równa zeru.

Aby go osiągnąć:

  • Wdrożyliśmy system monitorowania i poprawy warunków pracy
  • Zainwestowaliśmy w modernizację urządzeń produkcyjnych
  • Budujemy wśród pracowników świadomość właściwych, bezpiecznych zachowań w pracy
  • Cyklicznie przeprowadzamy audyty zachowań i kontrole
  • Przestrzegamy rygorystycznych wymogów dotyczących procedur zachowania, ubioru
  • Organizujemy akcje uświadamiające

Globalny Dzień BHP

6 marca 2007 roku zakłady Grupy na całym świecie po raz pierwszy przeprowadziły wspólnie akcję "Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ArcelorMittal". Od tego czasu każdej wiosny Dzień BHP obchodzony jest w całej firmie, w ponad 60 krajach,. Celem tego przedsięwzięcia jest uświadamianie pracownikom reguł bezpiecznej pracy i promocja profilaktyki zdrowotnej.
W programie obchodów Dnia Bezpieczeństwa nie ma uroczystych akademii, wszystkie akcje przeniesione są na wydziały produkcyjne. Są szkolenia, konkursy na programy poprawy warunków pracy, pokazy gaszenia pożarów, ewakuacji i ratowania ludzi, konkursy rysunkowe dla dzieci.

Jednak najważniejszym celem tych dni jest przypomnienie nadrzędnego przesłania, że bezpieczeństwo to priorytet Naszej firmy.

Stałe uświadamianie pracownikom, że ich bezpieczeństwo zależy głównie od nich samych, wsparte poczynionymi w ostatnim czasie inwestycjami, służącymi m.in. poprawie bezpieczeństwa, przyniosło już efekt w postaci znaczącego obniżenia wskaźnika częstotliwości wypadków w pracy.

Obniżamy wskaźniki wypadkowości

Z roku na rok sukcesywnie obniżamy wskaźnik częstotliwości wypadków. Znacząco pomaga nam w tym wdrażany system zarządzania świadomością w dziedzinie bezpieczeństwa, a także budowanie wśród pracowników dobrych nawyków. Prowadzone nieustannie prace nad modyfikacją odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej inspirowane są spostrzeżeniami i uwagami samych pracowników, którzy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie wynikają z prawidłowego ich stosowania i użytkowania.
 
Szczególną wagę przykładamy również do różnorodnych akcji prozdrowotnych: szczepień ochronnych, akcji propagujących zdrowy tryb życia i darmowych badań przesiewowych. Staramy się, aby  nasi pracownicy cieszyli się dobrym zdrowiem i samopoczuciem nie tylko w pracy, ale i w domu.