transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Szkolenia

Pracownicy ArcelorMittal szkoleni są nieustannie i na wszystkich poziomach organizacyjnych. Dla pracowników liniowych przygotowane są specjalistyczne szkolenia techniczne i technologiczne, rozwijające ich umiejętności i efektywność na danym stanowisku. Natomiast dla pracowników pełniących funkcje kierownicze przygotowywane są szkolenia menadżerskie.

Lunch & Learn

Spotkania Lunch & Learn mają na celu wzmacnianie kompetencji pracowników, zainspirowanie ich do działania oraz rozwoju wiedzy i umiejętności. Cały cykl  Lunch & Learn ma formę wykładów prowadzonych przez znane i cenione osoby życia publicznego oraz ekspertów biznesu. Przykładowa tematyka spotkań Lunch & Learn:
•    Spotkanie z misją specjalną
•    Wspinanie się na szczyt przywództwa
•    Marka osobista dla każdego
•    99 minut dobrej motywacji
Po każdym wykładzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału we wspólnym lunchu, który jest doskonałą okazją do poznania współpracowników z innych obszarów firmy i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Warsztaty dla rodziców

Cykl warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci ma na celu wzmocnienie i rozwój ich umiejętności budowania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Uczestnicy zajęć mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat rozwoju dziecka, a także uczą się jak pomagać i zachęcać dziecko do samodzielnego rozwoju. Podczas warsztatów rodzice dowiadują się, m.in.:
•    jak rozwijać kreatywność swoją i dziecka?
•    jak radzić sobie z emocjami dziecka?
•    jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?
Spotkania te, to nie tylko wykłady i inspirujące ćwiczenia, ale także szansa na wymianę doświadczeń między rodzicami oraz możliwość konsultacji problemów wychowawczych z psychologiem.

Katalogi szkoleń – czyli program szkoleń wspierających efektywność osobistą

Na podstawie analizy indywidualnych planów rozwoju pracowników opracowywany jest program szkoleń wspierający efektywność osobistą. Pracownicy mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych, m.in.: komunikacji, organizacji pracy, zarządzaniu stresem, zarządzaniu projektami czy sztuce prowadzenia prezentacji. Z myślą o menadżerach przygotowaliśmy natomiast katalog mistrza i kierownika, z którego mogą oni wybrać, m.in. szkolenia z motywacji czy zarządzania zespołem

maSz TALent

MaSz TALent to program rozwojowy dla ekspertów i młodych inżynierów ArcelorMittal Poland. Inicjatywa ta - poprzez przygotowanie nowych pracowników do pełnienia roli specjalistów czy menadżerów - jest odpowiedzią na problem luki pokoleniowej wśród załogi spółki. W  ramach programu młodzi  inżynierowie i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym (eksperci w branży hutniczej), pracując przy wspólnym projekcie uczą się od siebie nawzajem. Co roku wypracowane w ramach maSZ TALent projekty przedstawiane są kadrze zarządzającej, a najlepsze z nich są wdrażane, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy. Autorzy zwycięskich projektów nagradzani są wyjazdem na kurs języka angielskiego do Londynu.

Kursy językowe

Będąc częścią globalnej grupy ArcelorMittal na co dzień współpracujemy z kolegami z całego świata. By komunikacja między nami mogła odbywać się bez problemów, pracownicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach językowych – zarówno grupowych, jak i indywidualnych, a także skorzystania z kursu językowego online. Na platformie online pracownicy mogą uczyć się nie tylko języka angielskiego, ale także francuskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego. Dodatkowo co roku pracownicy mają szansę sprawdzenia swojej wiedzy językowej poprzez udział w zewnętrznym egzaminie języka angielskiego TOEIC, a także w zabawach językowych podczas inicjatywy Perfect your English..

Rozwój w ramach Grupy

Fakt, że ArcelorMittal zatrudnia 245 tysięcy pracowników w 60 krajach świata oznacza, że możemy korzystać z wiedzy i doświadczeń naszych kolegów z całego świata.  Służą temu międzynarodowe spotkania organizowane w ramach programów korporacyjnych, a także ArcelorMittal University. Dzięki ArcelorMittal University pracownicy grupy w każdym oddziale na świecie mają dostęp do programów szkoleniowych, które dają możliwość rozwijania kompetencji personalnych, technicznych i specjalistycznych.