transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Interesariusze

Pracownicy

Nasza kultura organizacyjna to nasza tożsamość i nasze DNA Pracownicy ArcelorMittal Poland to największy atut firmy, który ma wkład nie tylko w sytuację ekonomiczną spółki, ale również tworzy jej wizerunek. Działają oni w zgodzie z obowiązującym prawem oraz Kodeksem Etyki, którego założenia zostały im przekazane podczas specjalnych szkoleń.

Klienci i dostawcy

Sukces firmy zależy nie tylko od postawy pracowników, ale również od satysfakcji klientów oraz dostawców. Dlatego jedną z podstawowych zasad spółki jest budowane dobrych i długotrwałych relacji ze środowiskiem biznesowym, opartych na szczerości, otwartości oraz wzajemnym wsparciu. Jednym z narzędzi umożliwiającym nam śledzenie współpracy z klientem/dostawcą jest program OTIF (on time in full), który pozwala na regularne sprawdzanie poziomu wysyłek i weryfikację, czy ich realizacja przebiega według zobowiązań kontraktowych. Również na tym polu posługujemy się Kodeksem Etyki, który mówi m.in. o transparentnej wymianie informacji oraz walce z korupcją.

Organizacje

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, oraz największy pracodawca w województwach śląskim i małopolskim, pozostajemy w stałym kontakcie z instytucjami rządowymi. Regularnie spotykamy się z reprezentantami np. Ministerstwa Gospodarki czy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale również z władzami lokalnymi: burmistrzami, radnymi czy prezydentami miast, w których zlokalizowane są nasze huty. Tematami dyskusji są nie tylko realizowane projekty z zakresu Odpowiedzialności Biznesu dotyczące rozwoju społeczności lokalnych, ale również kwestie dotyczące np. ochrony środowiska. Regularnie informujemy interesariuszy o sytuacji firmy - o planowanych inwestycjach oraz istotnych wydarzeniach w działalności spółki.

Społeczności lokalne

Polityka naszego koncernu zakłada, że działalność Biura Odpowiedzialności Biznesu koncentruje się przede wszystkim wokół społeczności lokalnych skupionych w pobliżu hut ArcelorMittal. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność firmy to nie tylko wysoka jakość produkcji oraz odpowiednia obsługa klienta, ale również nasze zachowanie i działanie względem pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców miast, na których życie działalność naszej firmy ma istotny wpływ. Główne filary działalności Biura Odpowiedzialności Biznesu to Edukacja, Zdrowie, Kultura oraz Ochrona Środowiska.