transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Odpowiadamy na potrzeby
społeczności lokalnych

Odpowiadamy na potrzeby
społeczności lokalnych

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Edukacja

Inwestując w społeczności lokalne, skupiamy się na kilku strategicznych obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Wybraliśmy ją nie tylko ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Ponad 70 projektów edukacyjnych zrealizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, na uczelniach wyższych w przedszkolach, a nawet żłobkach sprawia, że ArcelorMittal Poland jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie.

Inwestycje w nowoczesne technologie

Podjęta przez nas współpraca ze szkołami zaowocowała otwarciem kilkudziesięciu pracowni multimedialnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt informatyczny, tablice interaktywne, stanowiska komputerowe i projektory. Z tak nowoczesnych sal lekcyjnych do nauki języków obcych, informatyki, wiedzy o kulturze, ekonomii i innych przedmiotów korzystają uczniowie szkół w miastach, w których znajdują się nasze zakłady – w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach. Dzięki współpracy z nami także Uniwersytet Jagielloński wzbogacił się o pracownię komputerową i językową, a Akademia Górniczo-Hutnicza zyskała pomieszczenie i wyposażenie do swojego Centrum Transferu Technologii. Na wydziałach AGH pojawiły się również infokioski z wirtualnym spacerem i informacjami o uczelni.

Edukacja językowa priorytetem

W szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach, Chorzowie i Zdzieszowicach ufundowaliśmy nowoczesne pracownie językowe. Zainicjowaliśmy również współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w ramach Festiwalu Języków Obcych, podczas którego studenci i uczniowie z całej Polski mogą sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Rozwiązania na miarę potrzeb

Od 2011 roku szczególną uwagę poświęcamy szkołom i przedszkolom specjalnym lub z oddziałami integracyjnymi. Dzięki naszemu wsparciu placówki te wzbogaciły się nie tylko o sprzęt multimedialny czy informatyczny, ale przede wszystkim stworzyły specjalistyczne pracownie dla dzieci niepełnosprawnych. Sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen, sala doświadczania świata - to tylko kilka przykładowych przedsięwzięć, w które byliśmy zaangażowani. Na szczególną uwagę zasługuje pracownia terapii dźwiękiem w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Uczniowie niepełnosprawni uczą się w niej jak odbierać i reagować na otaczający je świat na podstawie dźwięków. Wsłuchując się w nie będą mogły określić np. nie tylko jak daleko znajduje się nadjeżdżający autobus, ale także, z której strony nadjeżdża. Pracownia, która stanowi innowację na skalę europejską, powstała przy współpracy z Instytutem Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.

Wszystko, czego szkołom potrzeba

Współpracując z placówkami edukacyjnymi, nie ograniczamy się tylko do pomocy przy zakupie sprzętu służącego do nauki, ale odpowiadamy także na inne, bardziej przyziemne potrzeby szkół i przedszkoli. Z tego względu finansujemy nie tylko nowe pracownie, ale dbamy też o infrastrukturę – sponsorujemy remonty pomieszczeń, dachu, budowę ogrodzeń czy instalację klimatyzacji. Dzięki naszemu wsparciu m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach ma nowe, wielofunkcyjne boisko szkolne.

Międzynarodowe standardy

Jako firma międzynarodowa szczególną wagę przykładamy do uznanych na świecie standardów edukacji. Stąd też zrodził się pomysł, by w Polsce popularyzować maturę międzynarodową. W 2011 roku Fundacja ArcelorMittal nawiązała współpracę z International Baccalaureate Organization (IBO)
i uruchomiła program „Nauczanie i uczenie się w perspektywie międzynarodowej”, przygotowujący nauczycieli pięciu krakowskich szkół do przeprowadzania międzynarodowej matury. Trwający 9 miesięcy cykl kursów online, zajęć z ekspertami IBO, warsztatów oraz wizyt w referencyjnych placówkach edukacyjnych przygotował ponad 30 pedagogów do organizowania międzynarodowej matury w krakowskich szkołach średnich. W Polsce placówek z takimi uprawnieniami jest dotąd tylko 31, natomiast na całym świecie matury międzynarodowe przeprowadza 2 050 ośrodków ze 125 krajów.

Edukacja w każdym wieku

Wychodząc naprzeciw potrzebom nie tylko najmłodszych pokoleń, ale także seniorów ArcelorMittal Poland wsparł również program Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizowany na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.