transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Ład korporacyjny

Zobowiązanie ArcelorMittal do przestrzegania wysokich standardów i stosowania najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, a także przejrzystość postępowania jest warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcemy utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego.

Program zgodności

Program Zgodności w ArcelorMittal Poland S.A. i w spółkach zależnych został wdrożony w czerwcu 2007 r. Wydanie poprawione pochodzi z października 2008 r.

Na politykę zgodności składają się następujące elementy:  

 

Procedura ochrony danych w grupie ArcelorMittal

Kodeks etyki biznesu ArcelorMittal

 Zasady ArcelorMittal dotyczące informacji poufnych

Wytyczne ArcelorMittal w zakresie zgodności z przepisami antymonopolowymi dla krajów Europy

Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania w ArcelorMittal

Polityka praw człowieka ArcelorMittal

Polityka przeciwdziałania nadużyciom

Wytyczne ArcelorMittal w zakresie zapobiegania korupcji

Procedura dotycząca przyjmowania i przekazywania prezentów
i zaproszeń na imprezy rozrywkowe

Przegląd informacji na temat programów sankcji gospodarczych

Wytyczne w Zakresie Sankcji Gospodarczych

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o. o.

Aktualnie w ramach programu funkcjonuje 8 modułów. W roku 2009 w skład programu weszły wytyczne w zakresie zapobiegania korupcji, a w październiku 2010 roku także polityki praw człowieka.

Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie Kodeksu Etyki Biznesu, Procedury Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania i Polityk HR. Wybrane grupy pracowników winny zostać zaznajomione z pozostałymi częściami składowymi Programu Zgodności. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem metod tradycyjnych, jak i online oraz powtarzane są co 3 lata. Dodatkowo, zakres obowiązywania poszczególnych elementów programu ustalany jest przez biuro korporacyjne i publikowany na stronie intranetowej ArcelorMittal.

Struktura organów Spółki

Przejrzyste zasady postępowania to standard w ArcelorMittal. Dlatego w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland obecni są przedstawiciele związków zawodowych. Przedstawiciele pracowników uczestniczą również w spotkaniach kierownictwa firmy.

Zgłaszanie nieprawidłowości

ArcelorMittal dąży do szczerości, bezstronności i etyki we wszystkich dziedzinach działań biznesowych. W celu zgłoszenia działań niezgodnych z prawem bądź nieetycznych, prosimy kliknąć w następujący link: https://arcelormittal.alertline.eu/gcs/welcome, lub dokonać zgłoszenia pod numerem tel. 00-800-151-0029.