transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Wizja i zaangażowanie

Budujemy stabilną, globalną organizację ArcelorMittal, ale także firmę przynoszącą szeroko pojęte korzyści wszystkim naszym interesariuszom.

Sercem naszej strategii jest odpowiedzialność biznesu

Grupa ArcelorMittal działa na całym świecie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i w tych już rozwiniętych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowane przez nas działania dotykają nie tylko naszych pracowników i społeczności lokalnych, ale także innych interesariuszy.

W ArcelorMittal inwestowanie w innowacyjne produkty stalowe idzie w parze z pozytywnym wpływem naszej działalności na wiele dziedzin życia. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza konsekwentne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy objawia się ono w naszym zaangażowaniu w ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Wszelkie działania i decyzje naszej firmy są zakorzenione w trzech wartościach: równoważony rozwój, jakość i przywództwo. Dotyczy to zarówno strategii biznesowej, jak i celów odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Priorytety naszych działań są wpisane w uzupełniające się i spójne ze sobą dokumenty i systemy zarządcze.Należy do nich strategia odpowiedzialnego biznesu, tzw. 10 Ambicji Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal.

Ambicje te obowiązują wszystkie spółki ArcelorMittal na całym świecie, a ich realizacja zależy od lokalnych uwarunkowań i decyzji każdej ze spółek.

 

 

10 Ambicji Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal

  1. Zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.
  2. Wyroby promujące bardziej zrównoważony styl życia.
  3. Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.
  4. Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyclingu.
  5. Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczenie wpływu na jakość wody, gleby i powietrza.
  6. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie ze źródeł energii.
  7. Łańcuch dostaw cieszący się zaufaniem klientów.
  8. Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności.
  9. Zapewnienie napływu utalentowanych młodych naukowców i inżynierów.
  10. Mierzalny wkład  na rzecz społeczeństwa doceniany przez innych.

 

Zobacz film:

 

 

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju grupy ArcelorMittal dowiesz się tu:

http://corporate.arcelormittal.com/sustainability