transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Lista realizowanych projektów środowiskowych wynikających z dyrektywy IED

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) jest zapobieganie lub ograniczenia powstawania zanieczyszczeń przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących działalności produkcyjnej. Jej zakresem objęte są prawie wszystkie duże podmioty gospodarcze, z większości branż przemysłowych (od hut, przez składowiska odpadów po fermy drobiu), których działalność wywołuje lub może wywoływać istotne negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Przepisy dyrektywy IED wprowadziła do polskiego prawa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie z dniem 5 września 2014r. Zapisy ustawy wprowadziły wiele nowych obowiązków dla zakładów przemysłowych, w tym dostosowanie się do tzw. konkluzji BAT. Formułują one wnioski dotyczące najbardziej efektywnego i zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności przemysłowej. Dostosowanie instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji, a zatem do września 2018 roku. Aby się do tego przygotować opracowaliśmy listę projektów środowiskowych, które są sukcesywnie realizowane w poszczególnych oddziałach.

Dąbrowa Górnicza

Zakład Nazwa projektu Uwagi
Spiekalnia Ekoinnowacyjny system hybrydowego odpylania taśmy spiekalniczej DL-3 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Pożyczka NFOSiGW
Spiekalnia Budowa hybrydy na taśmie spiekalniczej nr 1  
Stalownia Modernizacja istniejącej odpylni workowej, układów odpylania stanowisk przelewania surówki, stanowisk odsiarczania surówki oraz hali żelazostopów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Pożyczka NFOSiGW
Stalownia Budowa nowej stacji odpylania procesu konwertorowego wraz z montażem okapów odciągowych oraz modernizacją istniejącego układu ssawek konwertorów w Zakładzie Stalownia w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Pożyczka NFOSiGW
Stalownia Modernizacja systemu pierwotnego odpylania konwertorów 1, 2 i 3 w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej  

ZKZ

Zakład Nazwa projektu Uwagi
  Modernizacja Wydziału Węglopochodnych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznie efektywnych rozwiązań Pożyczka NFOSiGW
  Budowa instalacji odpylania strony koksowej dla baterii koksowniczych nr 3 i 4.  
  Modernizacja magazynu smoły  
  Modernizacja instalacji oczyszczania ścieków - dodatkowe oczyszczanie ścieków ze związków refrakcyjnych  

Kraków

Zakład Nazwa projektu Uwagi
Wielki Piec Modernizacja systemu odpylania hali lejniczej wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie Pożyczka NFOSiGW
Wielki Piec "Ekoinnowacyjny system chłodzenia wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie" Pożyczka NFOSiGW