transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Zasadziliśmy ponad
450 tysięcy drzew

Zasadziliśmy ponad
450 tysięcy drzew

Odpowiedzialność biznesu

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Czyste i ciche instalacje

Recykling

  • Stal jest produktem w pełni ekologicznym, w 100% podlegającym recyklingowi
  • W hutach ArcelorMittal przerabiana jest największa ilość złomu na świecie - w ciągu sekundy recyclingowi podlega aż 1,2 tony stali
  • Każdego roku, na całym świecie wykorzystywanych jest do ponownego przerobu 400 mln ton złomu stalowego

Czyste instalacje

Aby również proces produkcyjny był bardziej ekologiczny, podejmujemy działania zmierzające do zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne.
 

  • Za prawie 2 mln zł wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w bazie przeładunku rud w oddziale w Dąbrowie Górniczej
  • Stosujemy mechaniczny i biologiczny sposób obróbki ścieków
  • Za kolejne 28 mln zł wybudowaliśmy instalację odpylania hali wielkiego pieca nr 2 w dąbrowskiej hucie, dzięki czemu o kilkadziesiąt procent zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Osiągnęliśmy tym samym poziom emisji zgodny z zaleceniami Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
  • Zainwestowaliśmy 1,24 mld zł w budowę nowej walcowni gorącej blach w hucie w Krakowie, dzięki czemu nie tylko zmniejszyliśmy emisję CO2, ale również efektywniej wykorzystujemy energię, zużywając przy tym mniej wody
  • Zmodernizowaliśmy Wydział Chemiczny krakowskiej koksowni dzięki czemu do użytku weszła nowa, bezodpadowa technologia oczyszczania gazu koksowniczego z siarkowodoru, która pozwoliła na wyeliminowane z procesu technologicznego substancji niebezpiecznych
  • W ostatnich latach w Koksowni Zdzieszowice wybudowaliśmy hermetyczne i niskoemisyjne baterie koksownicze nr 7, 8, 11 i 12, oraz wyłączyliśmy z użytkowania przestarzałe i wyeksploatowane baterie koksownicze nr 1 i 2 oraz 9 i 10

Nasze wysiłki dostrzegły już władze Małopolski i Śląska, wydając decyzje o likwidacji stref ochronnych wokół hut oraz pozwolenia zintegrowane dla pracujących w nich instalacji. Pozwolenia te potwierdzają zgodność rozwiązań technicznych oraz parametrów instalacji ze standardami najlepszych dostępnych technik (BAT).
 
Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, które jest głównym elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy, jest regulowane przez rygorystyczne normy Polityki Środowiskowej ArcelorMittal Poland oraz zasady wdrożonego we wszystkich oddziałach firmy Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004.

Cicho, ciszej...

Zastosowanie w nowoczesnym hutnictwie dużej ilości urządzeń ochrony powietrza przynosi znaczące korzyści, zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, ponieważ większość pyłów można odzyskać i ponownie wykorzystać w procesie technologicznym. Z drugiej strony skutkuje to jednak wzrostem poziomu energochłonności instalacji, a co za tym idzie – podniesieniem poziomu hałasu. Aby temu przeciwdziałać, ArcelorMittal wdrożył w Krakowie i Dąbrowie Górniczej program minimalizowania hałasu, opracowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sukces programu zrealizowanego w krakowskiej hucie został doceniony przez Polską Izbę Ekologii, która zdecydowała się nagrodzić go Ekolaurem.

Eko-Ambasador

Aby aktywnie uczestniczyć w dialogu ze wszystkimi osobami zainteresowanymi oddziaływaniem na środowisko oraz działalnością proekologiczną ArcelorMittal Poland, firma powołała w swoich strukturach stanowisko Eko-ambasadora.